Cesta kolem světa - léto 2007

Chlum u Dražíče    3. - 19. 8. 2007Fotografie od Hanouska Fotografie od Diany Fotografie od Adély

   Kompletní sada fotografií na CD za 75,- Kč !  

Zvací list Přihlášené děti Vedoucí


         Po dvou deštivých letech se na nás na taborovém středisku JISKRA na Chlumu u Dražíče, které se stalo na sedmnáct dní naším domovem, usmálo sluníčko. Není tedy divu, že jsme si tábor řádně užívali, tak že jsme ani nestačili vnímat čas, který neúprosně ukrajoval den za dnem z naší "Cesty kolem světa". Než jsme se nadáli byl tu konec, ale letos to opravdu stálo za to...

         Ale pěkně od začátku... naše "Cesta kolem světa" začala v Londýně sázkou Philease Fogga s gentlemany v Reformním klubu. Společně jsme pak navštívili mnohé země Evropy, Asie, Afriku, Austrálii a Ameriku, kde jsme se museli vypořádat s nejrůznějšími nástrahami a komplikacemi, které pana Fogga na cestě provazely. I přes tyto překážky jsme společně dorazili zpět do Londýna, pan Fogg vyhrál již zmiňovanou sázku a paní Auda, kterou cestou zachránil, se stala jeho ženou.

         Jednotlivé etapy celotáborové hry odrážely mnohá dobrodružství, která pan Fogg, pronásledován detektivem Fixem, zažil na své cestě společně s Passepartutem a paní Audou. O veškerém dění nás vždy informoval deník The Times, jehož zpravodajové přinášeli podrobné zprávy o tom, co se našim cestovatelům přihodilo a jaké jsou jejich šance na včasné dokončení cesty.

Celotáborová etapová hra (CETEH):
 • Večerní zahájení - sázka v Reformním klubu
 • Anglie - Francie
 • Evropa
 • Afrika
 • Území lovců lebek (noční hra)
 • Asie
 • Austrálie
 • Jižní Amerika
 • Severní Amerika
 • Návrat do Londýna - Reformní klub
 • Zakončení - vyhlášení výsledků, rozdání diplomů a cen

         Dík příznivému počasí jsme mohli realizovat plánovanou plavbu na kánoích, ale i mnoho dalších činností jako např. střelbu z luku, kuše a vzduchovky, práskání bičem, lasování, práce s mapou a buzolou, uzlování, šifry, neviditelné písmo, poznávání přírody, dovádění na lukách i v hájích, získávání zálesáckých dovedností, výlety do širokého dalekého okolí a spousta dalších her, které k táboru neodmyslitelně patří. Na nějaké to rukodílo se také dostalo, i když v menší míře než v přešlých letech, ale i tak jsme stihli práci s hlínou a kůží, navlékání korálků a barvy na sklo.

         Pozitivní ohlasy přinesl i puťák do kempu v Nových Dvorech, kde se postupně vystřídaly dva starší oddíly. Učastníci si toto místo pochvalovali, zejména pro možnosti koupání a plážového volejbalu. Jediná výtka se týkala délky puťáku, což se pokusíme napravit v příštím roce. Mladší oddíly čekalo nocování pod širákem, jemuž předcházelo opékání buřtů, kytara a zpěv. I zde panovala spokojenost, tak že pokud počasí dovolí, jistě příští rok zopakujeme.

         V rámci celodenního výletu jsme zavítali do starobylého města Tábora, kde jsme v rámci Husitského muzea navštívili rozsáhlou síť podzemních chodeb. Neopomněli jsme ani hrad Kotnov, kde jsme měli možnost z ochozu poslední dochovalé věže obdivovat krásu města i okolí. Naším dalším cílem se staly nejen malebné uličky historického centra, ale také dětské hřiště, kde se rozpoutala "bitva" o tamní dřevěný hrad.

         Letošní rok byl i ve znamení nových tradicí - s blížícím se koncem tábora usedli společně u slavnostního ohně nejen oddíláci a další táborový personál, ale také členové nejstaršího oddílu, aby se zůčastnili předávání pečlivě připravovovaných táborových odznaků. Zde bych chtěl poděkovat zejména Rikimu, který nám předával své zkušenosti a byl záštitou tohoto slavnostního okamžiku. Odznakem byli odměněni i zástupci již zmiňovaného nejstaršího oddílu, ze kterého si vybíráme své nástupce, nesoucí ve svých srdcích tradice našeho tábora. Svým jednáním a přístupem k ostatním táborníkům si získali naši důvěru, za kterou byli odměněni touto "hozenou rukavicí" - záleží již jen na nich, zda-li jí zvednou...

         Co říci na závěr? Letos se krom počasí vydařila i skvělá parta dětí a vedoucích, tak že se již těším na další společné setkání !
ZPĚT


    © 2001 Ing. Pavel Dvořák Poslední aktualizace: 6. 4. 2008