Za tajemstvím Keltů - léto 2006

Chlum u Dražíče    4. - 20. 8. 2006Táborové fotografie I Táborové fotografie II Táborové fotografie III

Táborové fotografie IV Táborové fotografie V Fotografie od Diany

Fotografie od Adély Fotografie od Žirafína Fotografie od Jezinky

   Kompletní sada fotografií na CD za 75,- Kč !  

Zvací list Přihlášené děti Vedoucí


         Letní prázdniny spolu s naším táborem odnesla voda a to téměř doslova, neb srpnové počasí bylo dosti deštivé, a tak jsme se i tento rok museli vypořádat se značným přídělem dešťových kapek. Nic nepomohly magické mandaly, druidská zaříkávání a kouzelné lektvary. Až v samotném závěru se nad námi keltští bohové slitovali a dopřáli nám i několik slunečných dní, které zakončily náš tábor, který se již třetím rokem konal v Jižních Čechách na středisku Ministerstva průmyslu a obchodu.

         Dětský tábor JISKRA na Chlumu u Dražíče se stal na sedmnáct dní domovem pro keltské kmeny, které soustředily své úsilí na naplnění magického keltského kotlíku poznáním, vědomostmi a moudrostí. Svět Keltů nám pomáhali lépe poznat Druidové, kteří měli v tomto společenství velmi významné postavení a byli jakousi chodící knihovnou moudrosti, požívající nesmírné úcty celého starověkého světa.

         Celotáborová hra byla protkána nejen keltskými zvyky, hitorií, bájemi, keltským písmem, hradišti a oppidy, ale také keltskými svátky, které se slaví i v dnešní době.

Celotáborová etapová hra (CETEH):
 • Večerní zahájení - jmenování Bardů
 • Vytvoření keltských kmenů
 • Magické mandaly
 • Keltské písmo
 • Beltane (čarodějnice) - táborák
 • Gálské báje
 • Druidský kazetostop
 • Samhain (dušičky) - noční hra
 • Keltská oppida
 • Lughasadh (dožínky) - keltské placky
 • Léčitelské umění Druidů
 • Keltští bohové
 • Imbolc (hromnice) - malování na tělo
 • Kouzelné lektvary
 • Zakončení - vyhlášení výsledků, rozdání diplomů a cen

         Již zmiňovaná nepřízeň počasí nám nedovolila realizovat původně plánovanou plavbu na kánoích, ale i tak bylo připraveno dostatek jiných činností jako např. práce s hlínou, navlékání korálků, barvy na sklo, kazetostop, uzlování, šifry a nově i taneční průprava pro mladší a nepokročilé a lasování. Když vysvitlo sluníčko na řadu přišla střelba z luku a ze vzduchovky, práskání bičem, vrhání nožů, práce s mapou a buzolou, dovádění na lukách i v hájích, získávání zálesáckých dovedností, výlety do širokého dalekého okolí a spousta dalších her, které k táboru neodmyslitelně patří.

         Krom počasí bylo slabší stránkou i rozdělění do družinek na celotáborovou hru, které představovaly keltské kmeny a byly oproti předešlým letům neměnné. Důvodem byl letošní jiný systém celotáborovky, ale v příštím roce se vrátíme ke zvyklostem z předešlých let a tyto družinky budeme opět na každou etapu měnit.

         Mezi obvzláště vydařené akce patřily bezesporu celodenní výlety. Prvním místem bylo starobylé město Písek, se svým nejstarším kamenným mostem, kde jsme navštívili Prácheňské muzeum, v němž byla dokonce část expozice věnována keltskému osídlení. Rovněž jsme neopomněli ani zdejší městskou vodní elektrárnu, u jejíhož zrodu byl i proslulý vědátor a elektrotechnik František Křižík. Nad zdejšími funkčními "exponáty" muselo zaplesat srdce každého malého technika. Druhým místem pro výlet byla "Židova strouha", kde si drobná říčka razila skalnatým udolím cestu do Lužnice. Při putování touto divokou krajinou nás čekalo asi deset brodů, které si zejména menší oddíly užívaly za slunečného počasí. Jen zpáteční cesta do tábora byla trochu delší, neb autobus z Bechyně nepřijel na své obvyklé stanoviště a odjel klidně bez nás.

         Čas rychle plynul a neúprosně ukrajoval den za dnem, až se přiblížil okamžik našeho návratu do svých domovů, kam jsme se všichni vpořádku vrátili. Letos jsem byl zejména potěšen přírůstkem a aktivitou nových malých táborníků, ze kterých nám za pár let jistě vyrostou noví vůdci družinek, kteří budou příkladem pro ostatní táborníky. Jisté zklamání pramení z nejstaršího oddílu a nutí mě k zamyšlení nad stanovením určité věkové hranice a pečlivějšího výběru nejstarších jedinců.

         Co dodat závěrem? Každý kdo si chce hrát a dovádět a s ostaními vytvořit dobrou partu, bude vždy na našem táboře vítán !
ZPĚT


    © 2001 Ing. Pavel Dvořák Poslední aktualizace: 5. 12. 2006